Welkom
Contact
THUIS IN EEN VERANDEREND LANDSCHAP

Thuis in een veranderend landschap
Het platteland in Nederland verandert in een razend tempo. Nederland is nog steeds een agrarische grootmacht, maar onze beroepsbevolking is nog maar voor luttele procenten werkzaam in de landbouw.
Dat betekent dat voor grote delen van het platteland nieuwe bestemmingen gevonden moeten worden. Natuur, woningbouw en industrie zijn daarbij de nieuwe grootverbruikers van het buitengebied. Een andere populaire nieuwe bestemming is recreatie. Denk eens aan golf of paardensport.
Om de veranderingen in het buitengebied op een goede manier te sturen en te begeleiden zijn betrouwbare adviseurs nodig. Mensen met hun roots in het buitengebied en een visie op de buitenwereld. Terrae Rentmeesters is zo'n adviseur.

Wij hebben een brede ervaring met onder andere onteigeningen, taxaties, het bepalen van schadevergoedingen en het begeleiden van grootschalige projecten.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met Peter van Beuningen of bel 06-29 488 493.